Trường hợp nào phải tự làm toán thuế thu nhập cá nhân và thủ tục ra sao?

Việc quyết toán thuế có thể do cá nhân tự quyết toán hoặc ủy quyền quyết toán cho nơi trả thu nhập. Đối với trường hợp cá nhân có thu nhập chịu thuế nhưng không thuộc diện ủy quyền quyết toán cho nơi trả thu nhập thì phải tự quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.

Đối tượng nào trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

Theo điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 883/TCT-DNNCN các đối tượng sau phải thực hiện tự quyết toán thuế TNCN:

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Đối tượng nào trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không thuộc diện ủy quyền quyết toán cho nơi trả thu nhập thì phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế. Ảnh minh hoạ.

- Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

- Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài và cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán chưa khấu trừ thuế trong năm thì cá nhân phải quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế, nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Đối tượng nào trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế - Ảnh 2

Ảnh minh hoạ

Thời hạn quyết toán thuế TNCN

Căn cứ Quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội quy định thời hạn khai, nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân tự khai quyết toán thuế như sau:

Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

…..

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

Như vậy, thời hạn quyết toán thuế TNCN với phần tiền công, tiền lương của năm 2023 trong trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế năm 2024 chậm nhất là ngày 30/4/2024.

Tuy nhiên, ngày 30/4/2024 là Ngày Giải phóng miền Nam và sau đó là ngày Quốc tế Lao động 1/5 nên các tổ chức cơ quan sẽ được nghỉ 2 ngày. Do đó, thời hạn khai hồ sơ quyết toán thuế với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế của năm 2023 là chậm nhất vào ngày 2/5/2024.

Thời hạn quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN online

Hiện nay cá nhân có thể tự quyết toán thuế TNCN online cho khoản thu nhập từ các nguồn khác nhau trong năm 2023 được thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập Website Thuế Việt Nam của Tổng cục Thuế tại địa chỉ:

https://canhan.gdt.gov.vn/

Trường hợp cá nhân chưa có tài khoản đăng nhập thì cần phải đăng ký tài khoản (1) để đăng nhập vào hệ thống.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN online - Bước 1

Cá nhân cần đăng ký tài khoản trước khi đăng nhập hệ thống nộp thuế cá nhân

Bước 2: Đăng nhập hệ thống nộp thuế cá nhân.

Trường hợp bạn đã có tài khoản đăng nhập bạn chọn mục "Đăng nhập" và điền các trường thông tin phù hợp tại bảng (2) gồm "Mã số thuế" và "Mã kiểm tra". Sau đó bạn nhấn chọn "Tiếp tục".

Bạn cần có mã thuế cá nhân và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN online - Bước 2

Các bước đăng nhập hệ thống nộp thuế cá nhân

Trong trường hợp bạn quên thông tin mã số thuế cá nhân bạn có thể tra cứu tại địa chỉ:

https://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp

Sau khi hoàn tất các thông tin bạn nhấn chọn "Đăng nhập" để tiếp tục.

Bước 3: Bạn nhấn chọn mục “Quyết toán thuế” sau đó nhấn chọn “Kê khai trực tuyến” để kê khai thông tin quyết toán thuế.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN online - Bước 3

Người nộp thuế khai báo quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Hệ thống sẽ gửi về bảng "Chọn thông tin tờ khai" các thông tin sẽ được điền tự động căn cứ theo cơ sở dữ liệu của người nộp thuế lưu trên hệ thống. Bạn cần kiểm tra lại các thông tin cá nhân đã chính xác hay chưa?

Lưu ý (*) là trường thông tin bắt buộc phải điền.

Các thông tin gồm:

- Tên người gửi (*): Hệ thống điền tự động theo thông tin đăng ký.

- Địa chỉ liên hệ (*): Hệ thống điền tự động theo thông tin đăng ký.

- Điện thoại liên lạc (*): Tự động theo thông tin đăng ký thuế.

- Địa chỉ email (*): Tự động theo thông tin đăng ký thuế.

- Chọn tờ khai: Bạn chọn tờ khai phù hợp với trường hợp của mình

- Cục Thuế: Hệ thống điền tự động theo thông tin đăng ký.

- Chi cục Thuế: Hệ thống điền tự động theo thông tin đăng ký.

- Loại tờ khai: Tùy trường hợp bạn có thể chọn tờ khai chính thức hoặc tờ khai bổ sung

- Năm kê khai: Hệ thống điền tự động theo thông tin đăng ký (có thể sửa)

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN online - Bước 4

Tại mục chọn tờ khai, trong trường hợp bạn tự quyết toán thuế TNCN bạn sẽ chọn tờ khai 02/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT80/2021) (3)

Bạn tiếp tục tích chọn vào ô tương ứng với trường hợp quyết toán thuế của mình theo 03 trường hợp sau:

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN online - Bước 3.2

TH1: Người nộp thuế có duy nhất 01 nguồn trực tiếp khai thuế trong năm do làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc nguồn từ nước ngoài (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó, người nộp thuế lựa chọn cơ quan thuế đã khai trực tiếp trong năm tại ô “Cục thuế” trực tiếp khai thuế trong năm.

Trường hợp cá nhân có duy nhất 1 nguồn thu nhập trực tiếp

Trường hợp cá nhân có duy nhất 1 nguồn thu nhập trực tiếp

TH2: Người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm có từ 02 nguồn trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp trong năm, vừa có thu nhập do tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ. Sau đó, người nộp thuế tự kê khai các nguồn thu nhập và thông tin liên quan theo bảng sau:

Trường hợp quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi

Trường hợp quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi

TH3: Người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm chỉ có nguồn thu nhập thuộc diện khấu trừ qua tổ chức trả thu nhập. Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc.

Trường hợp người nộp thuế có thay đổi nơi làm việc.

Trường hợp người nộp thuế có thay đổi nơi làm việc.

Trường hợp người nộp thuế không thay đổi nơi làm việc

Trường hợp người nộp thuế không thay đổi nơi làm việc

- Trường hợp quyết toán Thuế: Bạn chọn "Quyết toán theo năm dương lịch"

- Loại tờ khai: Bạn chọn "Tờ khai chính thức"

- Sau khi hoàn tất các thông tin trên bạn nhấn chọn “Tiếp tục”.

Bước 4: Thực hiện việc khai các thông tin nộp thuế trên tờ khai thuế theo mẫu.

Tờ khai quyết toán thuế TNCN TT80/2021

Tờ khai quyết toán thuế TNCN TT80/2021

Lưu ý điền đầy đủ và chính xác các mục thông tin. Sau khi điền xong thông tin bạn nhấn chọn “Hoàn thành kê khai”.

Người nộp thuế kê khai thông tin nộp thuế theo yêu cầu

Người nộp thuế kê khai thông tin nộp thuế theo yêu cầu

Bước 5: Chọn kết xuất XML để tải file tờ khai mẫu đã điền thông tin về máy tính.

Kết xuất file và tải tờ khai về máy tính

Kết xuất file và tải tờ khai về máy tính

Bước 6: Chọn “Nộp tờ khai” sau đó nhập “Mã kiểm tra” để xác thực nộp tờ khai và nhấn chọn “Tiếp tục”.

Xác thực nộp tờ khai

Xác thực nộp tờ khai

Sau khi hoàn thành hệ thống sẽ có thông báo nộp tờ khai thành công.

Bước 7: Tại bước chọn “Kết xuất XML”, hệ thống sẽ gửi về file tờ khai theo định dạng XML. Người nộp phải thực hiện “In tờ khai” để nộp cho cơ quan thuế để làm hồ sơ khấu trừ.

Người nộp thuế in tờ khai và nộp cho cơ quan Thuế

Người nộp thuế in tờ khai và nộp cho cơ quan Thuế

Mở file “Kết xuất XML” sau đó chọn in 02 bản, tiếp theo ký tên người nộp thuế.

Lưu ý: Người nộp tải về ứng dụng iTax Viewer (là phần mềm đọc tờ khai thuế điện tử định dạng XML do Tổng cục Thuế phát hành) cài đặt trên máy để mở file.

Bước 8: Nộp chứng từ khấu trừ thuế và tờ khai thuế tại bộ phận 1 cửa: Người nộp thuế mang CMND/CCCD, chứng từ khấu trừ thuế, tờ khai thuế vừa in (có chữ ký) đến nộp tại Bộ phận một của của Cơ quan Thuế đã nộp tờ khai online để hoàn tất.

Theo: Anh Thảo (Phụ nữ số)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM