Tự học lập trình Android - Bài 3: RecyclerView trong Android

Ở các bài trước trong Tự học lập trình Android , chúng ta đã tìm hiểu được về một số thành phần cơ bản để lập trình ứng dụng Android như Activity, Fragment,...

Tự học lập trình Android - Bài 2: Activity trong Android

Ở bài trước trong Tự học lập trình Android , chúng ta đã cài đặt được môi trường để lập trình ứng...

Tự học lập trình Android - Bài 1: Cài đặt Android Studio, tìm hiểu các thành phần cơ bản của Android

Để học lập trình Android, trước hết bạn cần đã học qua và có thể lập trình Java cơ bản (hoặc...

Nên chọn Java hay Kotlin để bắt đầu học lập trình Android?

Nên chọn Java hay Kotlin để bắt đầu học lập trình Android? Đây có lẽ là câu hỏi không dễ đối với...

Giới thiệu một số thư viện thường dùng trong lập trình Android

Nền tảng lập trình ứng dụng Android ra đời đã khá lâu năm (khoảng 2007 – nay) nên có nhiều thư...