Cách quản lý cơ sở dữ liệu dễ dàng bằng phpMyAdmin

Quản lý cơ sở dữ liệu SQL có thể khá khó khăn với người mới bắt đầu. Đó là do database như MySQL và MariaDB cần bạn làm quen với Structured Query Language...