Hướng dẫn sử dụng Xcode cơ bản để lập trình ứng dụng iOS

Để lập trình app (ứng dụng) iOS chúng ta cần sử dụng phần mềm XCode (hay IDE XCode). Việc sử dụng thuần thục XCode giúp việc lập trình app iOS (Ứng dụng chạy...

Lập trình ứng dụng iOS là gì? Học lập trình iOS bắt đầu từ đâu?

Bước qua kỷ nguyên của 4.0, công nghệ thông tin không còn là ngành nghề xa lạ với giới trẻ. Lập...