Hướng dẫn thay đổi theme và tùy chỉnh màu theme trên Google Slides

Google Slides cung cấp sẵn một số mẫu giao diện (theme) để bạn áp dụng ngay cho tài liệu của mình. Và người dùng hoàn toàn có thể thay đổi theme khác có sẵn...

Cách thay đổi tỉ lệ khung hình slide trong Google Slides

Tỉ lệ khung hình trang trình chiếu mặc định trong Google Slides là 16:9, được áp dụng tự động và...