Sử dụng hàm VLOOKUP để tìm tên hàng dựa vào mã hàng trong Excel

Hàm VLOOKUP là một trong những hàm cơ bản được sử dụng phổ biến trong quá trình làm việc với Excel, với chức năng tìm kiếm và tham chiếu dữ liệu từ các bảng khác nhau, từ đó giúp hỗ trợ trong việc tính toán.

Sử dụng hàm VLOOKUP để tìm tên hàng dựa vào mã hàng trong Excel

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cách dùng hàm VLOOKUP để tìm tên hàng dựa vào mã hàng, mời các bạn cùng theo dõi.

Hàm VLOOKUP trong Excel

Hàm VLOOKUP trong Excel được sử dụng khi chúng ta cần tìm kiếm một giá trị tương ứng nào đó thông qua một giá trị dữ liệu từ một cột khác đã có sẵn trong bảng.

Để học cách dùng hàm VLOOKUP hiệu quả, chúng ta sẽ bắt đầu với bước tìm hiểu công thức hàm VLOOKUP trong Excel như sau:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

Trong đó:

 • Lookup_value: là giá trị cần tìm khi áp dụng cách dùng VLOOKUP.
 • Table_array: là bảng thông tin phụ chứa giá trị dò tìm và giá trị quy đổi.
 • Col_index_num: là số thứ tự của cột lấy dữ liệu trong bảng thông tin phụ cần dò tìm.
 • Range_lookup: Là giá trị Logic (TRUE=1, FALSE=0) quyết định số chính xác hay số tương đối với bảng giới hạn.

Để hiểu rõ hơn về hàm VLOOKUP, các bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Excel: Hàm VLOOKUP cách sử dụng và ví dụ cụ thể.

Cách sử dụng hàm VLOOKUP qua các ví dụ

Ví dụ: Tìm tên hàng dựa vào mã hàng trong Excel bằng Vlookup

Yêu cầu:

1. Dựa vào MÃ HÀNG và dò tìm trong BẢNG THAM CHIẾU để điền TÊN HÀNG tương ứng.

2. Cột ĐƠN GIÁ thực hiện tương tự cột MÃ HÀNG

3. THÀNH TIỀN = SỐ LƯỢNG x ĐƠN GIÁ.

Tìm tên hàng dựa vào mã hàng trong Excel bằng Vlookup - Bước 1

Cách làm:

Ta có, bảng tham chiếu được cho có dạng cột (cột MÃ HÀNG, cột TÊN HÀNG, cột ĐƠN GIÁ) nên ta thực hành theo cách dùng hàm VLOOKUP

Giá trị (từ ô B5:B10) dùng để dò tìm đối với cột đầu tiên của BẢNG THAM CHIẾU giống nhau nên giữ nguyên. Cột TÊN HÀNG là cột 2 trong BẢNG THAM CHIẾU. (Tương tự, cột ĐƠN GIÁ sẽ là cột 3).

Chúng ta sẽ sử dụng công thức hàm VLOOKUP trong Excel để điền cột TÊN HÀNG tại ô (C5) như sau:

=VLOOKUP(B5,$B$14:$D$16,2,1)

Trong đó, các tham số hàm VLOOKUP lần lượt là:

 • B5: Giá trị là đối tượng cần tìm ở đây là các đối tượng A, B hoặc C (Cột MÃ HÀNG).
 • $B$14:$D$16: Bảng giới hạn dò tìm, chính là B14:D16 (Ấn F4 để Fix cố định giá trị để khi Copy công thức xuống các ô khác, giá trị này không thay đổi).
 • 2: Thứ tự cột giá trị cần lấy (các bạn lưu ý cột đầu tiên trong bảng giới hạn là cột B nhé vì giới hạn cần tìm kiếm là $B$14:$D$16)
 • 1: Trường hợp này, ta lấy giá trị tương đối nên chọn là 1.

Sau khi nhập công thức ta được kết quả như sau:

Tìm tên hàng dựa vào mã hàng trong Excel bằng Vlookup - Bước 2

Tại cột ĐƠN GIÁ, chúng ta áp dụng cách dùng VLOOKUP để tính đơn giá bằng công thức hàm như sau:

=VLOOKUP(B5,$B$14:$D$16,3,1)

Và kết quả như sau:

Tìm tên hàng dựa vào mã hàng trong Excel bằng Vlookup - Bước 3

Cuối cùng, tại cột THÀNH TIỀN chúng ta không cần dùng đến hàm VLOOKUP hay bất kỳ hàm nào mà chỉ cần điền một công thức tính toán đơn giản:

=E5*D5

Ví dụ: Tính thuế nhập khẩu các mặt hàng bằng hàm VLOOKUP

Yêu cầu: Tính giá thuế nhập khẩu của các mặt hàng theo từng đối tượng như bảng dưới đây:

Tính thuế nhập khẩu các mặt hàng bằng hàm VLOOKUP

Cách làm:

Từ giá trị "Đối tượng", hàm sẽ nhập ô "Thuế nhập khẩu" cho các mặt hàng dựa vào BẢNG QUY ĐỊNH THUẾ. Chúng ta chỉ cần nhập công thức ở ô G5 như sau:

=VLOOKUP(D5;$D$17:$F$20;2;1)*E5

Hàm VLOOKUP được sử dụng để tìm kiếm ra thuế nhập khẩu tại Bảng quy định thuế. Ở đây, vì bảng quy định thuế cho dưới dạng cột nên ta dùng hàm VLOOKUP trong Excel chứ không phải HLOOKUP. Cách dùng VLOOKUP để tìm giá trị trong khoảng cụ thể qua các tham số như sau:

 • D5: Giá trị là đối tượng cần tìm ở đây là các đối tượng từ 123, 4 (Cột Đối tượng).
 • $D$17:$F$20: Bảng giới hạn dò tìm, chính là D17:F20 (Ấn F4 để Fix cố định giá trị để khi Copy công thức xuống các ô khác, giá trị này không thay đổi).
 • 2: Thứ tự cột giá trị cần lấy.
 • 1: Trường hợp này, ta lấy giá trị tương đối nên chọn là 1.
 • *E5: Chính là đơn giá sản phẩm đó.

Kết luận

Qua bài viết trên, chúng ta đã có thể hiểu được cách ứng dụng hàm VLOOKUP để tìm tên hàng dựa vào mã hàng trong Excel, cũng như nắm được cụ thể về cú pháp của hàm và cách dùng VLOOKUP để thuận tiện cho việc tìm kiếm dữ liệu với những bảng cột dọc trong Excel. 

Hi vọng các bạn đã hiểu rõ hơn về hàm VLOOKUP và có thể ứng dụng nó tốt nhất trong công việc của mình. Chúc các bạn thành công!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM